Over Ons

Veel mensen voelen zich verbonden met winkelgebieden, niet alleen als winkelier, vastgoedeigenaar, ambtenaar of politicus, maar ook als consument en burger.
Daarom gaat de toekomst van het centrum van Veldhoven-dorp ons aan het hart. Winkelgebieden zijn op dit moment in hoog tempo aan het veranderen, door wijzigingen in ons eigen winkelgedrag. De winkelleegstand neemt toe, winkeliers hebben het moeilijk en worden geconfronteerd met een snel veranderde behoefte van de consument.

Samen met alle betrokken partijen werkt het Centrummanagement Veldhoven-dorp eraan dat het winkelgebied aantrekkelijk blijft voor de inwoners van Veldhoven-dorp en die in haar directe omgeving. Stichting Centrummanagement Veldhoven- dorp is opgericht in januari 2011.

Een team van betrokken ondernemers en ambtenaren plus de verantwoordelijke wethouder, ondersteund door Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, hebben zich destijds ingezet om een samenwerkingsverband tot stand te brengen waarmee efficiënter en effectiever het winkelgebied van Veldhoven-dorp in economische zin versterkt kan worden.

Vanuit deze ambitie wordt prioriteit gegeven aan de uitvoering van onderstaande thema’s:

 • Economie
 • Toerisme & recreatie
 • Evenementen
 • Promotie & marketing
 • Bereikbaarheid & parkeren
 • Beleving
 • Branchering
 • Veiligheid
 • Organisatie & communicatie

Organisatie

Het centrummanagement Veldhoven-dorp is een stichting zonder winstoogmerk en is als volgt georganiseerd:

Het bestuur:

 • Hans van Kemenade, Voorzitter
     e-mail: hans@jakova.nl
 • John van de Luijtgaarden, Penningmeester
     e-mail: john.van.de.Luijtgaarden@doormalen.nl
 • José Pellekaan, Secretaris
     e-mail: josepellekaan@hotmail.com
 • Shirley Verbaandert, lid en onderneemster in de Kromstraat
     e-mail: info@eliebombelie.nl
 • Hennie Hol, lid en ondernemer in de Kromstraat
     e-mail: info@speelgoedwinkelveldhoven.nl

 

De Centrummanager:

Het bestuur heeft Peter Thijssen voor 1 dag in de week ingehuurd als centrummanager.
Hij wordt aangestuurd door het bestuur. Samen met het bestuur ontwikkelt hij strategie, vertaalt deze in activiteiten en voert die vervolgens uit.

CMD Peter Thijssen Web

 

Peter Thijssen is telefonisch te bereiken op: 06- 11 36 12 55
Zijn e-mailadres is: cm@kromstraat.nl